Kontaktujete nás
+420 777 059 771

Nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

Ochrana osobních údajů

Magdalena Pernická si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje.

Tyto zásady se týkají zejména zákazníků, kteří uzavírají zprostředkovatelské či jiné smlouvy související se záměrem prodat/koupit/pro­najmout nemovitost, ale v omezené míře také návštěvníků těchto internetových stránek.

Vaše osobní údaje bude zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Informace o zákaznicích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Magdalena Pernická veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Magdalena Pernická s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.